Nieuwbouw: Combivestiging Kapelle

Foto:

Nieuwbouw Zorgappartementen en huisartsenpraktijk in KapelleOp de plaats waar de oude flat aan de Bruelisstraat staat wordt de komende jaren een nieuw gebouw geplaatst, waarin zowel zorg-appartementen als de huisartsenpraktijk van Bakx & Riemeijer een plaats krijgen.

Onderstaand persbericht kwam vandaag binnen:
Met in gedachte de ‘Hervormingen in de zorg’, ‘het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen’ en de ‘toenemende vraag naar geschikte seniorenwoningen in de gemeente Kapelle’ heeft de Stichting Ouderenzorg Kapelle onder zijn woningenbestand een vastgoedonderzoek laten uitvoeren. 
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat één van hun locaties, de huidige flat aan de Bruëlisstraat, niet meer voldoet aan de eerder genoemde items.
Onlangs is besloten om tot nieuwbouw van de flat over te gaan. De huidige flat wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden 30 nieuwe 3-kamer appartementen gebouwd. Deze nieuwe flat zal verbonden worden met het naastgelegen zorgcentrum Cederhof, waardoor een woonservice zone ontstaat waarin bewoners van de flat zich veilig voelen en gemakkelijk gebruik kunnen maken van alle voorzieningen en activiteiten die het zorgcentrum biedt.
Op de begane grond van de flat zal de nieuwe huisartsenpraktijk van huisartsen Bakx & Riemeijer worden gerealiseerd. Een nieuwe moderne en ruim opgezette praktijk met een     6-tal behandel-spreek kamers, op een goed bereikbare locatie midden in het dorp en in de directe nabijheid van veel seniorenwoningen. Hiermee wordt een toekomstbestendige praktijk gerealiseerd, die is berekend op de verwachte toename van de zorgvraag.             In de samenwerking tussen beide partijen komt de gezamenlijke visie op maatschappelijk ondernemen volledig tot zijn recht. Door een gezonde verhuurder-huurder relatie blijft beider onafhankelijkheid gewaarborgd.

Op bovenstaande foto is een schets te zien van de voorzijde van het hiervoor genoemde gebouw. Najaar 2016 staat de ingebruikname gepland.
Cookieinstellingen