Digitale media (deel 4)

Foto:

Vers van de pers, alleen niet op papierWaterschap Scheldestromen biedt een gelijknamig digitaal tijdschrift aan: ‘Scheldestromen’

Dit is een magazine, dat vier keer per jaar uitkomt, dus elk seizoen een editie heeft. Zo staan in de zomer-editie artikelen over:
  • De komende milieuramp die plastic heet (plastic soep is linke soep);
  • Volkerak-Zoommeer als waterberging;
  • Graanoogst hartje zomer;
  • In de steiger;
  • Bijzonder gevonden;
  • Familie Smit
Het gratis abonnement kan worden aangevraagd via de website van het waterschap: www.scheldestromen.nl .Zo’n digitaal abonnement scheelt ook weer druk-, verwerk- en verzendkosten. 
Op de website zijn verder nog wetenswaardigheden te lezen over:
 –  ombouw van het gemaal Postweg, Kapelle,
 –  overzicht van officiële bekendmakingen door het Waterschap;
 –  verdere nieuwsberichten.
Digitale media is een goed middel om kennis te vergader op internet.
Je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden.
Cookieinstellingen