Veel tips bij inloopochtend in Kapelle

Foto:

Wijkagent Kapelle gaf maandagmorgen 7 juli preventievoorlichting aan belangstellenden in de grote kerk, Kapelle. Gevonden/verloren voorwerpen kwamen aan de orde, babbeltrucs, internetfraude en wetenswaardigheden over verkeer op straat. Deze onderwerpen besprak Wijkagent Silvan  op de inloopochtend maandagmorgen 7 juli in de grote kerk van Kapelle. Het zijn onderwerpen waar veel inwoners hun voordeel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld het voorkomen van inbraken en oplichtingspraktijken op diverse manieren. Ook het eigen gedrag in het verkeer kan door betere bewustwording bijdragen aan meer eigen veiligheid en dat van anderen.

Elke eerste maandag van de maand staan de kerkdeuren van de Hervormde Kerk, Kapelle open voor ontmoeting en ook vaak voor diverse presentaties. Diverse personen en groepen mochten zich al presenteren: Van kennismaking met burgemeester Stapelkamp tot en een presentatie van klederdrachten.
En deze morgen 7 juli was voor iedereen de mogelijkheid: kennismaken met de wijkagent, weten wat hij doet en vooral door zijn presentatie van de veiligheid in en om het huis. Enkele tientallen aanwezigen konden hun voordeel doen met actuele wetens-waardigheden en tips die wijkagent Vael op een prettige manier wist te presenteren.
Om niet alle honderden wetenswaardigheden hier op te noemen, een kleine selectie van handige tips: 
  • Verloren/gevonden voorwerpen mogelijk melden bij gemeente Kapelle, maar ook bij de eigen sportclub, de eigen school, zwembad, kerk, waar het voorwerp gevonden of verloren is. Ook op internet is opgave mogelijk: www.verlorenofgevonden.nl;
  • Babbeltrucs, laat onbekenden niet snel binnenkomen, vraag legitimatie, zielige praat niet belonen door te toegeeflijk te zijn, de ‘hoge nood’ hoeft niet in mijn toilet geledigd te worden;
  • Goed hang- en sluitwerk (certificaat politiekeurmerk) kan veel ellende voorkomen, zie bijvoorbeeld informatie op www.politiekeurmerk.nl;
  • Internetfraude: gebruik actuele anti-virusprogramma’s, geef nooit persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummers, pincodes van bankpasjes op internet, meer informatie staat op www.veiligbankieren .nl en www.politie.nl
  • Mocht iemand toch slachtoffer worden: Onder andere: Kijken, probeer opgedane indrukken snel te noteren of ezelsbruggetjes te bedenken om zoveel mogelijk gegevens  van het gebeurde door te kunnen geven aan de politie.
Bij verdachte situaties kan ieder bellen met: 0900-8844.
Als snelheid geboden is en elke seconde telt, bellen met 112.
Misdaad anoniem: bellen met: 0800-7000
Cookieinstellingen