Kan de veiligheid in Kapelle nog beter?

Foto:

Korte impressie van gesprek met de burgemeester van Kapelle”Kapelle is een veilige gemeente” concludeert Burgemeester Stapelkamp naar aanleiding van de cijfers van de Veiligheidsmonitor van 2013 en de cijfers van Politie van bekende aangiften en meldingen uit de jaren 2010 tot en met eind augustus 2014.. In verhouding met overige gemeenten in Zeeland en het gemiddelde van Nederland scoort Kapelle bovengemiddeld en relatief heel goed. 

Enkele cijfers: Uit de resultaten van de bevolkingsenquête van 2013 blijkt dat inwoners uit gemeente Kapelle vooral te spreken zijn over: weinig sociale overlast (onveilig gevoel in leefomgeving is 9%, ten opzichte van Zeeuwse inwoners 14%) Leefbaarheid in de buurt 78%, ten opzichte van een gemiddelde in Nederland 71%). Vooral was de burgemeester te spreken over de tevredenheidsscore dat de burger uitsprak over functioneren van de eigen gemeente: Kapelle een 6,1, ten opzichte van Zeeland 3,9 en Nederland 3,7.

Aanleiding voor het gesprek was: de gemeenteraad moet dit jaar een nieuw Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vaststellen. De gemeenteraad zal in vergadering van 30 september de prioriteiten vaststellen en in december het Integraal veiligheidsbeleid uitwerken.Daarna stelt de college van B & W een jaarlijks actualiteitenplan vast, dat parallel loopt aan de procedure van het Regionaal veiligheidsplan.
Lovend was de eerste burger over de verrichtingen van de wijkagent. Door zijn actieve optreden en ook zijn aanwezigheid bij inloopochtenden, spreekuren en werken met sociale media is hij bij veel inwoners bekend en makkelijk aanspreekbaar. Daarnaast wisselt hij regelmatig informatie uit met de boa-ambtenaar, die voor 2/3 fte in onze gemeente werkzaamheden verricht.
Er zijn wel zorgelijke dingen te melden, zoals aanwezigheid van henneppanden, jaarwisseling Wemeldinge bijvoorbeeld. Daar hebben zowel gemeente als politie wel een taak te vervullen.
Gemeente Kapelle stelt wel prioriteiten voor de komende periode: daarbij zal het gaan om woninginbraken/overvallen/straatroven (WOS), geweld, woonoverlast, georganiseerde misdaad, problemen rondom de jaarwisseling en als laatste is ook mogelijke jeugdoverlast genoemd als aandachtspunt.
De vraag blijft: Kan Kapelle de relatieve veiligheid in de gemeente in stand houden en waar mogelijk zelfs verbeteren? Kapelle claimt dan wel via de veiligheidsanalyse: een zeer veilige gemeente te zijn. Toch zijn de capaciteit en de financiële middelen beperkt. Dus zullen burgers en bedrijven samen hun verantwoordelijkheden op moeten pakken en samen met politie en gemeente aan veiligheid moeten werken. Aldus de burgemeester.
Kunnen we (als redactie) stellen, dat veiligheid ook en vooral te maken heeft met goede communicatie tussen burgers, politie en overheid? Benieuwd ben ik naar de overwegingen die de gemeenteraad komende raadsvergadering (30 september) maakt over dit onderwerp. Daar is vast het laatste woord nog niet over gesproken.
Cookieinstellingen