Is Kapelle wel zo duurzaam?

Foto:

Kanttekeningen bij duurzaamheid van regio Kapelle-WemeldingeKapelle, duurzaamste gemeente:
Kapelle scoort landelijk uitstekend. Dat blijkt weer als we de berichten uit de regionale en nationale media moeten geloven. Kapelle is naast Zeewolde via de GDI (Gemeenschappelijke Duurzaamheids Index, Stichting Duurzame Samenleving uit Wageningen) uitgeroepen tot de duurzaamste gemeente van Nederland. Maar is dat terecht? Kapelle.nieuws.qz0.nl wil daar toch graag wat kanttekeningen bij maken.

Wat is duurzaamheid:
Over het algemeen gaat het bij duurzaamheid niet alleen over de lange(re) termijnplanning, maar ook over het menselijk handelen, dat invloed heeft op mens, maatschappij, milieu, natuur en economie. Ofwel zoals de definitie van de VN-commissie Bruntland uit 1987 luidt:
“Een ontwikkeling, die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Twee indexen:
Er bestaan in Nederland minstens een tweetal indexen, die de duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten meten: de Gemeenschappelijke DuurzaamheidsIndex en de Lokale Duurzaamheidsmeter. Verschillen tussen deze graadmeters zijn onder andere: bij de GDI gaat het niet over beleidsvoornemens en andere kwalitatieve door gemeente aangeleverde gegevens en in hoeverre gemeenten aansturen op duurzame groei + bijbehorende kansen.

Momentopname:
De GDI-index geeft een momentopname van de duurzaamheidsbarometer van 413 Nederlandse gemeenten voor 24 indicatoren, te weten (Afvalproduktie, Burgerparticipatie, CO2-uitstoot, CO2-uitstoot wegverkeer, Energiebesparing, Energiegebruik, Gendergelijkheid, Gezondheid, Hergebruik, Hernieuwbare energie, Jeugdwerkloosheid, Lucht, Minima, Natuur, Onderwijs, OZB-tarief, Sociale Zekerheid, Solvabiliteitsratio EV/VV, Sport, Veiligheid, Vervoerswijze, Water, Werkgelegenheid, Werkloosheid.)

Hoge en lage scores:
Waar Kapelle goed op scoort zijn: Jeugdwerkloosheid, Energiegebruik, Minima en Veiligheid. Lage scores zijn: CO2-uitstoot, Solvabiliteitsratio EV/VV en Water.
Je zou kunnen zeggen: “Het kan altijd beter” en het is maar de vraag of deze hoge waardering en classificatie een volgend jaar weer wordt gehaald. Werk aan de winkel dus. Kansen om de samenleving nog duurzamer in te richten zijn er te over.

Zou het nog beter kunnen?
Altijd is er een mogelijkheid om dromen in praktijk te brengen. Als het goed is voor mens, milieu en portemonee is het dan niet minstens waard om het te overwegen?
Wat te denken aan regenwater effectiever gebruiken, zonne-energie gebruiken om ook accu’s mee op te laden, enzovoorts. Probeer het maar eens aan een Afrikaan uit te leggen, dat hij of zij water zou willen putten uit een drinkwatertappunt op tien kilometer afstand lopen en dat water gaat gebruiken om de auto mee te wassen? Maar wij tappen wel zuiver, geraffinneerd drinkwater om er meestal heel andere dingen mee te doen. Is dat logisch?

Cookieinstellingen