Zorgen om fietsers

Foto: Hans (www.pixabay.com)

Ondanks voorlichting en de nodige publiciteit rondom fietsveiligheid daalt het aantal dodelijke fietsverkeersslachtoffers in Nederland niet.

Uit cijfers van het CBS en Rijkswaterstaat blijken in Nederland in 2014 185 fietsers overleden te zijn na een verkeersongeval tegen 184 in 2013.

De Fietsersbond vindt dat de overheid werk moet blijven maken van verkeersveiligheid, maar dat ook de algehele verkeersgezondheid meer aandacht verdient.

Zorg om ouderen
Meer dan de helft van de 185 omgekomen fietsverkeersslachtoffers was ouder dan 65 jaar. Ook al blijft het uitstekend, dat ouderen steeds langer blijven fietsen, dat brengt wel risico’s met zich mee.

Omdat het lichaam van ouderen zich langzamer herstelt na een ongeval, zijn de gevolgen voor senioren vaak groter. Toch hoeft dit geen reden te zijn om niet meer te fietsen, want de gezondheidswinst van bewegen is ook belangrijk.

Zorg om kinderen
Het aantal verkeersdoden onder fietsende kinderen wordt steeds groter. De Fietersbond vindt dit zorgelijk. Jaap Kamminga, programmacoördinator Verkeerveiligheid van de Fietsersbond: “Kinderen worden vaak met de auto naar school gebracht.”

Hij zegt verder: “Kinderen doen daardoor op de achterbank van de auto geen ervaring op in het verkeer. Wij vinden dat iedere schoolomgeving zodanig ingericht moet worden dat kinderen zelfstandig en veilig lopend of met de fiets naar school kunnen gaan.”

Verkeersgezondheid
Hoewel het aantal verkeersdoden een belangrijke graadmeter is voor de veiligheid van het verkeer, is de Fietsersbond van mening dat deze cijfers voor fietsers slechts een deel van het verhaal vertellen.

Jaap Kamminga: “Naast het risico op ongevallen zijn ook de hoge gezondheidswinst van het fietsen en de negatieve invloed van luchtvervuiling factoren die invloed hebben op de verkeersgezondheid van fietsers.”
Hij besluit: “Wij gaan ons de komende jaren inspannen om die verkeersgezondheid zoveel mogelijk te vergroten, en we hopen dat alle wetgevers met ons meedoen.”

Bijvoorbeeld: Een twitterbericht uit het Gelderse Wijchen van een fietsongeluk van gister (woensdagavond) 29 april.

Meer informatie over fietsers, Fietsersbond en fietsverkeersveiligheid valt te lezen op de website van: http://www.fietsersbond.nl/

 

Reacties