Boekstartochtend in Bibliotheek Kapelle

Foto: pixabay.com

Woensdagmorgen 3 juni is het weer boekstartochtend bij de bieb in Kapelle

Ouders krijgen handreikingen in de kennismaking van baby met het boek, via babygebaren, voorleestechnieken en meer. Een docente van babygebaar.nl verzorgt tijdens de workshop een actief programma voor ouders en kinderen. SamenĀ  boekjes lezen en liedjes zingen en gebaren leren, dat is de opzet van deze workshop. Wie doet er mee? Stilzitten is uitgesloten bij deze vrolijke workshop.

Boekstart is een programma, dat het lezen van heel jonge kinderen wil bevorderen en ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, ontwikkelen ze een voorsprong (op school) waar ze een leven lang plezier aan kunnen beleven.

Bij Boekstart komen vaak dingen aan bod zoals, samen een boekje bekijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren. Dat versterkt trouwens ook nog eens de band tussen ouder en kind. Als de ouder bij het voorlezen gebaren maakt, hoort het kind niet alleen het woord, maar het kind ziet het dan ook. Daardoor kan het dat beter onthouden, wat de taalontwikkeling ten goede komt.
kapellebibliotheek2014a
Boekstartochtend woensdag 3 juni 2015 van 10.30 – 11.30 uur
Bibliotheek Kapelle, van der Biltlaan 32, Kapelle.
Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekoosterschelde.nl

Reacties