Schuldhulpvrijwilligers ontvangen certificaat

Foto: kapelle.nieuws.qz0.nl

Wethouder Kleppe reikte certificaten uit aan schuldhulpvrijwilligers

Dinsdagavond 30 juni 2015 kwamen in het gebouw van Leger des Heils Goes enkele tientallen hulpverleners en belangstellenden bij elkaar voor een bijzondere ontmoeting.

Wethouder Marco Kleppe van Kapelle reikte op deze avond  25 certificaten uit aan (aspirant) schuldhulpvrijwilligers. Vanuit onze regio Kapelle waren dit de heren Laar, Sanderse en Baaij.

Deze mensen mochten aan het eind van hun (basis)cursus, dan wel vervolgcursus het felbegeerde certificaatdocument in ontvangst nemen.

Schuldhulpverlening bleek tijdens deze overeenkomst een omvangrijker terrein te bestrijken dan menigeen denkt. Het heeft namelijk niet alleen te maken met een tekort aan geld en de geconstateerde ‘onmogelijkheid’ om schuldeisers volledig uit te betalen.

Mensen kunnen in (soms plotselinge) financieel precaire situaties terecht komen van waaruit ontsnappen niet meer mogelijk lijkt.

Hoewel budgetcoaches en andere professionele financiële adviseurs hun eigen taak- en werkgebied hebben, vallen er toch nog teveel mensen financieel tussen kaai en schip.

Daarom kunnen initiatieven waarbij vrijwilligers een opleiding krijgen tot schuldhulpmaatje of schuldhulpvrijwilliger een welkome uitkomst bieden aan die mensen, die dat nodig hebben.

Gemeenten, zorginstellingen en bepaalde bedrijven krijgen daar tegenwoordig meer ook oog voor, met name omdat veel rijkstaken overgeleverd werden en worden naar de gemeenten.

Schuldhulpmaatjes en schuldhulpverleners helpen hulpvragers onder meer met:

  • het invullen van de betreffende, soms knap ingewikkelde formulieren;
  • het vinden van beschikbare gelden en middelen voor mensen in bijzondere situaties;
  • administratie te ordenen en uitgaven in kaart te brengen en te bewaken;

Doel van de schuldhulpvrijwilligers is bij de hulpvrager hun zelfredzaamheid gaandeweg te vergroten, zodat de cliënt in de toekomst (na een hulptraject)  financiële problemen zo mogelijk vroegtijdig weet op te lossen.

Reacties