Zondagscolumn van Cees Mav

Foto: Kapelle.nieuws.qz0.nl

Anders Doen:

Er zijn wel eens in het leven momenten, waarop we ‘normale’ dingen willen veranderen. Dat kunnen dingen zijn in  huis, op het werk, op school of levensstijl. Als het leven aan je voorbij gaat in een zekere sleur of op de ‘automatische piloot’, is het goed om daar misschien wel eens verandering in te brengen. Maar hoe doe je dit?

Jong zijn
Het gekke is: Als je jong bent, net geboren, net bezig jezelf te ontdekken, is àlles anders en nieuw. Dan is het constant veranderen, jezelf aanpassen aan de ‘nieuwe’ wereld, aan mensen en dingen. Dan heb je er geen erg in, dat elk moment ‘anders’ is. Het leven lijkt dan wel één avontuur, één constante belevenis, één constante nieuwe uitdaging, één leerproces.

Opgroeien
In de jaren die komen, krijg je steeds meer te maken met structuur. Je moet op tijd slapen, eten, je moet op tijd naar school, naar je werk, afspraken maken en nakomen, je moet . . . ., je moet ….. . Het gekke, is dat we dat meestal op een gegeven moment gaan accepteren, dat een les,  werktijden, vertrek van bus en trein op gezette tijden plaatsvinden.

Niet stilstaan
Op welk moment is soms niet in te plannen, maar het is wel begrijpelijk: Je wilt opeens uit de sleur, uit het voorspelbare, uit het gewone  treden. Je wilt veranderen, bijvoorbeeld anders eten, niet meer roken, geen alcohol meer, geen koffie en thee drinken, andere school, ander werk, gewoon compleet anders, dan moet toch kunnen?

Protest
Maar dan blijkt ineens, dat dit niet ‘zomaar’ kan. Je denkwereld protesteert, je lichaam wil niet meewerken, je omgeving  – huisgenoten, vrienden, collega’s en bekenden denken daar anders over, wat moet je doen? Als je het gewoon uitlegt en motiveert, waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan? Accepteren ze me niet meer zoals ik ben, ook al verander ik?

Tegenwerking
Als je meer dan dertig jaar pijp hebt gerookt, als je jaranlang van beroep dokter, advocaat, voorvechter van een speciek ideaal bent geweest, kun je toch niet zo maar veranderen? Je hebt een etiket gekregen van jewelste. Dan blijkt dat dit imago niet zo maar is weg te poetsen. Je lijkt door dat verleden wel getekend voor de rest van je leven.

Reacties
Reacties van anderen kunnen nog wel eens heftig overkomen: “Joh, wat mankeer je? Heb je iets raars gegeten? Wie ben je tegengekomen? Doe toch eens normaal! ” Het etiket klopt niet meer met het beeld dat ze altijd van jou hadden. Wat is er toch met je aan de hand? Je lijkt wel een vreemde geworden met rare denkbeelden, vreemde nieuwe gewoonten!

Hoog niveau
Op universiteiten en hogescholen is het zelfs een apart vak ‘Verandermanagement’, zeg maar veranderkunde. Het is tot kenniswetenschap, een hele kunst verheven om andere mensen zo om te vormen, dat veranderingen in het leven nodig zijn om voorbereid te zijn op de toekomst. Dat daar meer bij komt kijken dan een besluit aankondigen en uitleggen is wel zeker.

Resultaat
Waar veel mensen niet direct bij stilstaan of over na denken is met name de manier waarop veranderingen worden gepresenteerd. Die manier zal het einddoel, het eindresultaat behoorlijk kunnen beïnvloeden. Veel mensen accepteren niet zomaar alle veranderingen, zeker niet als jaren achtereen hetzelfde systeem wordt gevolgd. Probeer maar eens een 90-jarige naar een andere woonplek te verhuizen, dat is vragen om problemen.

Toch
Toch kan het goed zijn af en toe de dingen onder de  loep te nemen. Af en toe een nieuw element te introduceren dat je omgeving creatief maakt: Opnieuw leren anders te denken, anders te doen kan nieuwe, ook betere impulsen geven voor je eigen en andermans leven. Je staat dan opnieuw stil bij de dingen die je doet, waarom je ze doet en waarom je over bepaalde dingen die specifieke mening hebt.

Voorbeelden
Twee voorbeelden: Een gezin heeft met elkaar afgesproken één keer in de maand een speciale dag te maken: “We gaan op die datum een hele dag Engels (of een andere taal of dialect)  praten, Engels eten, Engels schrijven enzovoort.” Ander voorbeeld: een nieuwe vergadering uitschrijven niet met stoelen achter een lange tafel, maar met hometrainers: Die deelnemers aan de vergadering worden vast veel actiever in denken en discussiëren.

Tot slot
Om te besluiten is de kunst niet het veranderen, omdat je van tijd tot tijd moét veranderen, maar omdat anders denken en doen meestal creatiever maakt. Welke positieve dingen kun je in eigen huis, werk, school of gemeenschap inbrengen om mensen te verrijken, te verbeteren? Andere verhalen en belevenissen kunnen anderen impulsen geven, om sommige dingen anders te doen en anders te gaan denken. Of niet soms?

Met vriendelijke knipoog,  Cees Mav

 

Reacties

Cookieinstellingen