Oproep van Cees Mav: Vluchtelingenvraagstuk

https://youtu.be/RvOnXh3NN9w

Vluchtelingen

In Goes en in Middelburg later wellicht ook in Terneuzen worden vluchtelingen opgevangen. De wildste geruchten beginnen zich te verspreiden. Nederland en straks misschien Zeeland zou te maken krijgen met een invasie van andersdenkende mensen. Dat wordt een probleem, of toch niet?

Populisme
Mensen met een beperkte kennis van zaken kunnen daardoor onderbuikgevoelens bij de argeloze medeburger oproepen, die daardoor heel selectief het betreffende probleem gaat bekijken op zijn of haar manier. Achtergrondinformatie is dan ook van groot belang om een evenwichtig beeld te schetsen.

VN standpunt
Daarom is het van belang kennis te nemen van een internationaal (VN) standpunt. Dat kan wellicht extremistische ideeën wat nuanceren en het volledige beeld van het ingewikkelde vraagstuk wat helderder maken. (Het bovengenoemde filmpje is Nederlands ondertiteld)

Kapelle
Hoe een kleine gemeente (zoals Kapelle) zich met name gaat opstellen in dit vraagstuk is bij ons (lees: redactie) nog niet helemaal duidelijk. Met een afgepaste lokale begroting is gemeente Kapelle immers beperkt in haar (financiële) mogelijkheden

DNA Kapelle
In het document DNA van Kapelle staat letterlijk : “De zorg voor elkaar, het florerende verenigingsleven en het hoge voorzieningenniveau maken dat mensen zich goed voelen in de gemeente Kapelle”. Hoe gastvrij is de gemeente dan ten opzichte van vreemdelingen?

Reacties
Om de meningen van de lezer te peilen zijn reacties van u als lezer welkom, mits respect voor elkaar, de boodschap positief-kritisch benaderend en geen beledigende opmerkingen naar personen (kan hieronder een reactie achterlaten)

Reacties

Cookieinstellingen