Evaluatie van Zomerprogramma Wemeldinge

Foto: fotoshoot youtube

Beknopte impressie Zomerprogramma-evaluatie

Welkome gasten
In de zomermaanden, als de meeste campingplaatsen, overige overnachtingsplekken, (ook jachthavenplaatsen) bezet zijn, is door de welkome gasten het totale (tijdelijke) inwonertal van Wemeldinge meer dan verdubbeld. In het hoogseizoen kan het aantal zelfs met 3 worden vermenigvuldigd. Reden te meer om het steeds succesvollere Wemeldingse Zomerprogramma van een evaluatie (terugkijk en terugkoppeling) te voorzien.

Zomertoer2015BPresentatie
Meer dan twintig belangstellenden, ondernemers, initiatiefnemers, bestuurders, belanghebbenden kwamen maandagavond in hotel Smits in Wemeldinge bij elkaar om de resultaten van het Wemeldingse Zomerprogramma 2015 te bekijken en te bespreken. In een gemoedelijk samenzijn presenteerde Marco van Dijke (foto) samen met de Summergirls de ins- en outs van het succesvolle Wemeldingse zomerprogramma.

Goed cijfer
Na een onderzoek onder organisatoren van zomerprogramma-items bleek, dat de meesten een goed gevoel hadden bij het gebeuren. Wel werden nog een aantal wensen geuit over communicatie en terugkoppeling van het één en ander, toch wist het merendeel van de geënqueteerden een ruim voldoende tot een goed cijfer over het geheel te noteren.

Kansen
Sommige organisatoren vonden juni  tot en met Wemeldingedag (12 september) wel een lange periode, anderen wilden zoveel mogelijk verschillende Wemeldingse activiteiten samen laten vallen bij het succesvolle zomerprogramma. Kansen liggen er nog in het voor- en naseizoen. Bijvoorbeeld: Is het gepast om de Kunst- en Natuurroute te laten combineren met het Zomerprogramma of juist niet? Is het mogelijk om de Oosterscheldeweek (september 2016) en het jubileumjaar van het Kanaal door Zuid-Beveland (150 jaar) onderdeel of aanvulling te laten zijn van de succesvolle reeks, zijn zo enkele vragen en wensen.

Goed concept
Iedereen was het er wel over eens, dat het Wemeldingse zomerprogramma een goed concept was en is, waar veel toeristenplaatsen jaloers op konden zijn. Daarnaast kan een kijkje nemen in de keuken bij collega toeristenplaatsen ideeën opleveren voor nieuwe items en ook verbeteringen van het bestaande concept.

Medewerking en sponsoring
Veel items staan en vallen door de medewerking van het bedrijfsleven en de overheid. Zonder sponsoring en aanvullende subsidie van bepaalde elementen zouden diverse initiatieven niet van de grond kunnen komen.

Opnieuw op de planning
Verschillende succesvolle elementen zullen in het komende Zomerprogramma terugkomen. Zo zal bijvoorbeeld de Zomerbus weer rijden, Rondje-pontje (is het plan) zal  in de zomerperiode van 2016  in de vaart zijn, Festival Geniet staat voor 2016 opnieuw op de planning en de boogschuttersvereniging zal op hun vaste avond weer te vinden zijn.

Bloeiende toeristensector
In de wandelgangen vroegen enkelen zich af:  Is het wel terecht dat Poolse fruitplukkers wel belast worden met bijna een euro toeristenbelasting per overnachting? Wel positieve geluiden klonken dat de opbrengsten van de toeristenbelasting bestemd gaan worden aan de toeristensector. Ook de Wemeldingse bevolking heeft baat bij een bloeiende lokale toeristensector. Veel voorzieningen pikken immers een graantje mee van de extra klandizie.

Niet alléén voor toeristen
Zeelandpas en Zomerbus zijn provinciale/regionale elementen waar Wemeldinge zijn voordeel mee kon doen. Niet alleen toeristen konden en kunnen hiervan gebruik maken, ook de eigen inwoners wisten mondjesmaat het nut en voordeel te benutten. De Zeelandpas is niet alleen bedoeld voor vakantiegangers ook de eigen bevolking kan en mag daarvan meeprofiteren.

Zomerbus2015CZomerbus
Zomerbus kent een hop-on-hop-of-systeem, dat wil zeggen: De bus rijdt volgens een bepaalde dienstregeling op één of twee dagen in de week een vastgesteld rondje. Dus wil een reiziger weer bij het beginpunt terugkomen, zal deze alle halteplaatsen passeren. Zomerbus rijdt alleen in een vastgelegde zomerperiode en is afhankelijk van medewerking van busonderneming Connexxion, sponsoring door bedrijven (die een halteplaats konden reserveren) en subsidies van diverse overheden.

Zeelandpas
Zeelandpas*)  tevens gesubsidieerd door de overheid heeft als doel toeristen, maar ook eigen inwoners te laten kennismaken met vele streekeigen attracties en producten uit Zeeland. Wat veel mensen (nog) niet weten, dat met de Zeelandpas (aanschafprijs € 4,-) in de zomermaanden gratis openbaar vervoer mogelijk is tussen onderlinge halteplaatsen. Meer promotie van gratis openbaar vervoer met de zomerbus voor bijvoorbeeld de Kapelse en Wemeldingedag was een uitdrukkelijke wens van burgemeester Stapelkamp, die ook aanwezig was.

Voorbereiding voor programma 2016
Wensen voor kwaliteitsverbetering op diverse programmaonderdelen worden meegenomen bij de voorbereiding van het Wemeldingse Zomerprogramma 2016. De eerste stappen daarvoor zullen op korte termijn worden gezet. De reden is, dat publicatie van het complete schema voor 2016 tijdig gepresenteerd kan worden.

Lang leve de Summergirls
Summergirls, Anne, Ella, Eva, Monica, de aanjagers en promotors van de Wemeldingse Zomerprogramma werden terecht door Marco van Dijke in het zonnetje gezet. De vele werkzaamheden die genoemde dames naast de eigen werkzaamheden en het eigen gezin verrichten, vonden grote waardering bij de aanwezigen.

Promotie en informatie
Rest nog (misschien ten overvloede) te vermelden, dat volgend jaar (2016) uitgebreide informatie over het Wemeldingse Zomerprogramma  te vinden is op www.wemeldinge.info. Daarnaast zal de website www.kapelle.nieuws.qz0.nl  de dagelijkse evenementen van de hele gemeente Kapelle het hele jaar door presenteren. (dus wie een publieksevenement dat plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen van Kapelle, wil melden, mag deze sturen naar emailadres: kapelle@nieuws.qz0.nl)

*) De voordelen van de Zeelandpas 2015 kunnen door Zeelandpashouders nog tot en met 29 februari 2016 worden benut.

Reacties