Politiek Actief – Politiek Bewust

Foto: kapelle.nieuws.qz0.nl

Kennismaking met lokale politiek

In kort bestek: Eerste les van cursus ‘Politiek Actief’ op woensdagavond 30 september in het gemeentehuis van Kapelle:
In een gemoedelijke sfeer konden cursisten, die op één of andere wijze belangstelling hadden in de lokale politiek kennis nemen van diverse wetenswaardigheden uit het lokale politieke spectrum. Sander Verstraten, van ProDemos (huis voor democratie en rechtstaat), was en is cursusleider in de vijfdelige serie ‘Politiek Actief’.

Inleiding
Burgemeester Stapelkamp schetste in een inleidend woord het belang van deze cursus, onder andere: meer mensen betrekken bij de lokale politiek. Daarna vertelde de cursusleider Sander Verstraten iets over zichzelf, over ProDemos en gaf ook een toelichting op het cursusprogramma.

Actieve bijdrage
Van cursusleden werd wel een actieve bijdrage gevraagd. Door magneetjes op een verzamelbord te plaatsen konden deelnemers  bepalen, hoe ze dachten dat het politieke krachtenveld in Nederland (en Europa) is verdeeld Ten tweede met post-its konden ze aan  geven op een assenstelsel  op welke positie de deelnemers dachten waar de lokale partijen stonden: hetzij progressief of conservatief, dan wel  in het linker politieke veld, of juist in het rechter gedeelte.

Leerdoel
De cursisten konden via een interview met een medecursist een  leerdoel bepalen en opschrijven, om een richtpunt voor ogen te houden en daarmee een zeker resultaat van de cursus binnen te kunnen slepen. Want ook bij deze cursus ‘Politiek Actief’ geldt: het is wel de bedoeling, dat de deelnemers hier het nodige van opsteken.

Verzamelmap
De deelnemers kregen in ieder geval een verzamelmap mee naar huis met documentatiemateriaal van het organiserende ProDemos. Daarin de folder ‘De gereedschapskist van een raadslid’, het boekje ‘De Gemeente’, van Harm Ramkema, bijlagen over politieke krachtenvelden, het boekje ‘Handboek public affairs’ en in ringband de Cursus ‘Politiek Actief’.

Presentatie drie gemeenteraadsleden
Drie gemeenteraadsleden (te weten: mevrouw Bommer, PvdA, mevrouw van Loon, VVD en de heer Ganseman, GB) stelden zich aan de groep voor en beantwoorden vragen die gesteld werden. Onder andere gaven ze aan wat de verschillen waren en kunnen zijn tussen lokale en landelijke politieke partijen, eventuele contacten tussen landelijke en lokale partijen, besluitvorming binnen de fractie en door enkele voorbeelden te geven van plaatselijke kwesties.

Leerzame avond
Het was een leerzame avond, zeker voor diegenen die hun licht wilden opsteken van het reilen en zeilen van de gemeentepolitiek, maar ook voor meer ervaren mensen uit de politieke arena, die het gesprek zochten door met anderen van mening te wisselen. Zo’n avond als deze blijkt niet alleen goed te zijn voor de algemene, persoonlijke ontwikkeling, maar ook om meer te weten te komen over politieke verhoudingen, besluitvormingen, lobbypraktijken en debatteren.

Boventallig?
Belangstellenden die zich wel hadden aangemeld, maar nog niet mee konden doen, omdat het maximaal aantal van 30 deelnemers was bereikt, kunnen hoop putten uit het volgende: Het plan is om deze cursus een volgend jaar opnieuw te organiseren.

 

Reacties

Cookieinstellingen