Plastic afval: een verhaal apart

Foto: fotoshoot youtube

Lokale ontwikkelingen in huishoudelijk afval

Vanaf begin dit jaar (2016) zamelt de ophaaldienst huishoudelijk afval de plastic zakken elke twee weken in de gemeente Kapelle in op vrijdag (was om de drie werken). Op welke data dit gebeurt, is te lezen op de afvalkalender 2016, die zowel in een papieren versie als op de website van de gemeente Kapelle te raadplegen is.

Restafval
Wat het restafval betreft, probeert gemeente Kapelle mensen bewust te maken, dat vermindering van deze afvalstroom niet alleen uit milieuopzicht aan te bevelen is, ook kan het voor particulieren voordeel opleveren. (DIFTAR) Zie de brochure via deze webpagina van de gemeente.

Drankkarton2016Plastic
Maar het plastic afval is een verhaal apart. Zoals iedereen weet, kan het huishoudelijk plastic afval in plastic zakken op gezette tijden worden aangeboden. Vanaf 1 januari mogen ook drankkartonnen-verpakkingen in de plastic zakken naast het plastic worden verpakt. De bedoeling is, dat deze (lege) drankpakken wel eerst platgedrukt dienen te worden om ruimte te besparen.

Bestellen
Wie plastic zakken (plastic heroes) wil bestellen, kan ze via deze webpagina aanvragen:www.zrd.nl Ook zijn bijvoorbeeld op deze website instructies te vinden over hoe mensen de afvalcontainers voor restafval, papier of GFT-afval het beste kunnen aanleveren.

 

Reacties