Nieuwe naam voor nieuwe Brede School Kapelle

Foto: fotoshoot youtube

Vanmiddag vier uur in Gemeentehuis Kapelle

Bekendmaking naam van de nieuwe school door vier leden van de jury, te weten wethouder Jon Herselman, kinderburgemeester Tessa van Oosten en directeur van OBS De Moolhoek Niek Flipse en bestuurslid Alpha Scholengroep:  Anko van Hoepen.

Lastig
Uit 148 inzendingen was het nog lastig kiezen voor de vier juryleden. De eerste suggesties uit de eerste keuzeronde kwamen nog niet overeen. Ieder mocht drie namen kiezen, dus bleven twaalf verschillende namen over. Daarom moest nog enkele keren worden gestemd en bleef uiteindelijk één naam over.

Anagram
De naam is een anagram, dat is een woord gevormd uit de letters van een ander woord.De inzender was uitgegeaan van de naam Maalstede. Maalstede is een historisch beginpunt van de naam Kapelle. Wie de geschiedenis induikt zal ontdekken, dat de naam Kapelle is gegeven aan een nederzetting in de buurt van het ridderlijk slot ‘Maalstede’.

De nieuwe naam van de school in geworden:  ’t Saamdeel

Het is ook een naam die de woorden samen en delen verbindt in één geheel, en ook is het verband te leggen: samen een aandeel. De heer Beitler, vader van een leerling van basisschool ’t Honk, in Kapelle heeft de naam bedacht en krijgt een cadeaubon van de Ondernemersvereniging Kapelle overhandigd ter waarde van honderd euro.

Een korte beschrijving van historische gegevens van het slot Maalstede is onder andere te vinden bij: www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails

Kinderen van Kinderpersbureau De bloesemkids hebben een leuk filmpje gemaakt dat ook op youtube te vinden is:

Reacties