Andere geluiden gemeentepolitiek

Foto: Kapelle.jpg

Bewogen vergaderavond in raadszaal Kapelle

Een feestelijk begin kenmerkte de raadsvergadering dinsdagavond 5 april in de raadszaal in Kapelle. Bijna de voltallige cursusdeelnemersgroep van Politiek Actief, de bewustwordingscursus voor politieke belangstellenden,  was aanwezig, mocht het eindcertificaat en bijbehorend applaus in ontvangst nemen Zij werden ook nog even vereeuwigd op de traditionele foto. Ook nu weer heeft een vertegenwoordiging van de pers aan de cursus deelgenomen.

Hamer2016Een echte politieke arena
Wat burgemeester Stapelkamp al enkele jaren geleden de politieke arena van Kapelle had genoemd, bleek deze avond in volle glorie tot zijn recht te komen. Sommigen durfden al een vermoeden uit te spreken, dat bepaalde elementen speciaal voor deze avond in scene zouden zijn gezet, maar zoiets kan echt niet worden hard gemaakt.

Twistpunten genoeg
Wie het opnameverslag van de genoemde gemeenteraadsvergadering via de website van gemeente Kapelle terugluistert, zal een aantal merkwaardige zaken opvallen:
a. het wantrouwen van vooral één oppositiepartij in de raad tegenover het college;
b. gebrek aan duidelijkheid omtrent te volgen procedures;
c. gebrek vooral aan heldere en duidelijke communicatie naar elkaar;
d. onduidelijk gebruik van de juiste terminologie:

Punt a.
De opmerkingen van mevrouw Bommer over het willen afhalen van de agenda van bepaalde in haar ogen onvoldoende uitgewerkte agendapunten ter bespreking en haar opmerkingen over het interview met wethouder Herselman in de PZC van 12 maart jongstleden konden misschien wel daardoor in de raad geen positieve weerklank vinden. (lees ook de vragen die mevrouw Bommer gisteravond stelde)

Punt b.
Onduidelijkheid bij verschillende raadsleden was er omtrent de juiste vragen te kunnen stellen aan de juiste persoon op het juiste moment.Wat is de bedoeling en inhoud en vorm in het vragenuur of horen die vragen juist thuis tijdens de rondvraag, of is het misschien goed om een speciaal interpellatiedebat aan te vragen?

Punt c.
Hoe komt het toch, dat diverse vragen verschillende misverstanden kunnen oproepen? Gelukkig is een gemeenteraadsvergadering een mogelijkheid om duidelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld wat de financiële consequenties voor gemeente Kapelle kunnen zijn op in gemeenschappelijke regeling gedane besluiten, plus de verduidelijking in voortgang en rapportages van projecten en dergelijke.

Punt d.
Wat is precies de opzet en het doel van een startnotitie of een bespreekpunt? Wanneer kan een bespreekpunt opeens met een hamerslag worden beslist en weggewerkt? Wat is het precieze en kenmerkende verschil tussen een dorpsvisie en een dorpsplan?

GemeentehuisKapelle2015AInteressant
De gemeenteraadsvergadering kon een interessante avond zijn juist omdat verschillende mensen van hun spreekrecht gebruik konden maken. Ten eerste mevrouw van Cadsand, die een vurig pleidooi hield voor het behoud van het beheerdersechtspaar van Iwaarden voor Dorpshuis De Wemel in Wemeldinge. Ten tweede ook mevrouw Booij, namens de dorpsraad in Schore, die het belang van de dorpsvisie en een te maken dorpsplan voor Schore onderstreepte.

Luister:
Ga er maar even voor zitten en luister daarom maar eens op het gemak naar het live-verslag van de bewuste raadsvergadering via de link op de website: http://www.kapelle.nl/bestuur-en-organisatie/raadsflitsen_42135/

 

 

 

Reacties