Buurtteam ondertekent convenant

Foto: Kapelle.Nieuws.nl

Ondertekening convenant buurtteam

Een feestelijke bijeenkomst was het dinsdagmiddag,  de 12de april in de binnentuin van Cederhof, te Kapelle. Vertegenwoordigers van diverse organisaties kwamen bij elkaar voor de officiële ondertekening van het conventant door het buurtteam.

Buurtteam
Het Buurtteam is samenwerkingsverband van verschillende organisaties, zo staat in de brochure “Het Buurtteam is er voor u’, te lezen. In 2010 zijn Cederhof, de Betho en RWS Goes een samenwerking in een buurtpreventieteam gestart. Ging het in het begin alleen om huisvesting en zorg, later kwamen er steeds meer taken bij.

Bijeenkomst
Marco Kleppe, wethouder voor WMO (Zorg) in Kapelle, opende de bijeenkomst door uitleg te geven in ontstaan en doel van het buurtteam. Hij vertelde ook over herkenbaarheid in de wijk van het buurtteam: “… het grijze autootje van Joke.” Via het buurtteam kwam door de jaren heen een netwerk tot stand met vele professionele en niet-professionele organisaties.

Convenant
Het convenant is bedoeld om gemaakte (mondelinge) afspraken met elkaar te formaliseren. Versterken van samenhang door ondersteuning van bewoners bij het leefbaar maken en houden van hun directe woonomgeving, is de achterliggende doelstelling.

Eerst doen, later formaliseren
Waar andere organisaties eerst zaken formeel op papier stelden, ging het buurtteam eerst praktisch aan de slag, om later de gang van zaken te benoemen, vast te leggen en samen te ondertekenen. Dat werd dinsdagmiddag bekrachtigt door ondertekening van het convenant.

Kernpartners
Het buurtteam bestaat uit medewerkers van:  Gemeente Kapelle, RWS partner in wonen, De Betho, Cederhof Welzijn en Zorg, Allévo, SMWO Algemeen Maatschappelijk Werk en cliënt-ondersteuning, Stichting Zeeuwse Zorgschakels, GR de Bevelanden afdeling WIZ, Politie Zeeland-West-Brabant en Indigo.

Schilpartners
Ook andere partijen kunnen bij verschillende vraagstukken een rol spelen. Bij specifieke problemen kan het buurtteam een beroep doen op inbreng van bijvoorbeeld zorgorganisaties, GGD, huisartsen, fysiotherapeuten en de kerken.

Voordeel
Het belangrijkste voordeel van zo’n samenwerkingsdocument is, dat verschillende hulpverleners niet langs elkaar heen werken, maar samenwerken. Uiteraard zal het buurtteam bij het oplossen van persoonlijke problemen wel om  toestemming van de betrokkene vragen. De coördinator heeft daarbij wel een belangrijke rol.

Afronding
Vertegenwoordigers van diverse organisaties binnen het buurtteam ondertekenden het convenant, waarna deze vereeuwigd werden op de foto. Wethouder Kleppe dankte de vertegenwoordigers van de diverse organisaties voor hun inbreng.

Vervanging door andere partner
Hij benadrukte, dat als een organisatie in het takenpakket zou wegvallen, dat een andere partner op dat moment een bepaald probleem direct zou kunnen oppakken. Daar is binnen het convenant in voorzien.

Meer informatie is ook te vinden op de website van Cederhof (http://www.cederhof.eu/actueel/nieuws/ondertekening-convenant-samenwerking-ketenpartners-buurtteam-kapelle)

Reacties