Week van de teek

Foto: CC0 Public Domain / pixabay.com / skeeze

Tekenbeet2016ATekenbeten

Wanneer de buitentemperaturen weer aan het oplopen zijn, kunnen we naast hooikoorts en zonnebrand met ook andere onhebbelijkheden te maken krijgen zoals tekenbeten. Het lastige van een tekenbeet is: je kunt er de ziekte van Lyme door krijgen, en dat is heel vervelend. Voorkómen is ook in dat opzicht beter dan genezen.

Huiduitslag
Het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne RIVM maakt bekend dat de huiduitslag die duidt op een besmetting met Lyme niet altijd herkenbaar is de karakteristieke ‘rode ring’, maar dat het ook een egaal gekleurde vlek kan zijn.

Bij 1 op de 3 mensen met een huiduitslag door de ziekte van Lyme ontstaat zo’n egaal gekleurde vlek. Deze egale huiduitslag is moeilijker te herkennen en te onderscheiden van andere aandoeningen. Kenmerkend voor zowel de ring als de vlek is dat deze steeds groter wordt. Snel herkennen is belangrijk, omdat tijdige behandeling ernstigere klachten kan voorkomen. Afgelopen jaar zijn er twaalfduizend tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl.

Ziekte van Lyme herkennen
In het LymeProspect-onderzoek zijn 150 foto’s van een huiduitslag na een tekenbeet geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bij een derde van de patiënten geen ‘rode ring’ ontstaat, maar een egaal gekleurde vlek. Zo’n vlek is moeilijker te herkennen en onderscheiden van andere huidaandoeningen. Een onderscheidend kenmerk voor de ziekte van Lyme is dat de huiduitslag (zowel de ring als de egaal gekleurde vlek) zich uitbreidt, en meestal groter wordt dan 5 cm. Voorbeelden van de verschillende vormen van de huiduitslag die duiden op de ziekte van Lyme zijn te vinden op www.tekenradar.nl.

Onderzoek naar langdurige klachten
Mensen die beginnen met een behandeling voor de ziekte van Lyme kunnen via Tekenradar.nl meedoen aan het LymeProspect-onderzoek. Voortaan kunnen ook mensen met ernstiger symptomen dan alleen een ring of vlek op de huid zich online aanmelden. Aanmelden kan bij start van een antibioticakuur, of tot maximaal 4 dagen daarna. De gezondheid van de deelnemers wordt een jaar gevolgd.

Meer gemeld op Tekenradar.nl
Vorig jaar werden bijna twaalfduizend tekenbeten gemeld via Tekenradar.nl. Dit is het hoogste aantal sinds de start van Tekenradar.nl in 2012. Tot vorig jaar was het hoogste aantal meldingen negenduizend tekenbeten per jaar. Opvallend is dat afgelopen winter dubbel zoveel tekenbeten werden gemeld als in andere jaren. Dit komt waarschijnlijk door de relatief warme wintermaanden, waardoor de teken langer actief bleven.

Tekenbeter en Lyme
Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 25.000 mensen  per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden. Om de ziekte van Lyme te voorkomen kunnen mensen zich controleren op teken na een bezoek in het groen, de teek zo snel mogelijk verwijderen en tot drie maanden na een tekenbeet blijven letten op gezondheidsklachten. Klachten die in een vroeg stadium kunnen ontstaan zijn: een ring of vlekvormige verkleuring van de huid, of koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn in de eerste weken na een tekenbeet. Als mensen klachten krijgen na een tekenbeet is het belangrijk om snel contact op te nemen met een huisarts.

Samenwerkingspartners
Tekenradar.nl is een samenwerking van Wageningen University en het RIVM. Het LymeProspect-onderzoek is een samenwerking van het RIVM, Radboudumc, AMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Bron: RIVM.nl

Meer informatie over tekenbeten is ook te lezen op de website van ggdzeeland.nl

Reacties