Franse Week (Toujours Kapelle)

Foto: ToujoursKapelle

Franse week (deel 1)

Herdenken
Al 65 jaar herdenken Fransen en Nederlanders de Franse soldaten, die in de meidagen van 1940 tijdens de oorlogshandelingen van de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Ze liggen op de centrale Franse begraafplaats in Kapelle begraven samen met andere Fransen, die op Nederlandse bodem sneuvelden of op de stranden aanspoelden. Wat velen niet weten is, dat na de Nederlandse capitulatie in Zeeland nog gevochten werd.

Verslagen van de historische strijd:
Een kort verslag is te vinden op de website van de franseslag.nl, waarin een opsomming van de opofferingen van het Franse regiment en het bijeenbrengen van Franse gesneuvelden op de speciale begraafplaats in Kapelle vermeld staan. Een uitgebreid verslag van de gevechtshandelingen is te vinden op de website van oorlogsmuseumvitality.nl (onder het tabblad ‘Lees door’)

Wandelevenement ‘De Franse Slag Mars’.
Om de herinnering aan de meidagen van 1940 levendig te houden organiseert Stichting Franse Slag Mars op  zaterdag 21 mei voor de derde keer het wandelevenement ‘De Franse Slag Mars’. Start en finish is in Dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle.

De dag staat bol van verschillende activiteiten:
Ten eerste de wandelingen, welke voeren langs plaatsen waar in de meidagen van 1940 strijd is geleverd tussen Franse en Duitse troepen. Afstanden 7-17-25-31 en 39 km. Inschrijfgeld  € 2.50. De wandeldag start om 07.30 uur. (inschrijven in dorpshuis De Vroone).  Alle routes lopen langs de Franse Militaire begraafplaats met monument en namenwand. De langste afstanden passeren het Franse Monument bij de Postbrug. Startbureau sluit om 17.00 uur.

Officiële opening door twee burgemeesters:
Om 09.30 uur vindt de officiële opening plaats door Burgemeester Anton Stapelkamp en de kinderburgemeester Tessa van Oosten. Tijdens de opening zal een colonne militaire voertuigen waaronder tanks, Franse militairen in historische uniformen en over- vliegende historische vliegtuigen deelnemen. Oorlogsmuseum Vitality verzorgt de organisatie hiervan.

Defilé met muzikale begeleiding:
Na de opening zal de militaire colonne vanaf de Vroone een defilé maken door Kapelle. Show korps Jonge Kracht zorgt hierbij voor de muzikale begeleiding. De colonne zal ca.10.45 uur terug zijn in het militaire kamp aan de Vroonlandseweg. Route van het defilé: Vroonlandseweg, Lange Meet, CD Vereekestraat, Biezelingsestraat, Kerkplein, van der Biltlaan, Stationsstraat, Biezelingsestraat, Cederlaan, Vroonlandseweg.

FinaleFransSlagDagKapelle2015ZFeestelijke verwelkoming aankomst wandelaars
Harmonie Ons Genoegen zal ’s middags van 13.30 tot 15.30 uur de wandelaars na hun wandeltocht feestelijk verwelkomen. Bij mooi weer musiceren de muzikanten op het plantsoen bij de Vroone, bij minder weer binnen.

(Bron: Persbericht Stichting De Franse Slag Mars en Oorlogsmuseum Vitality)

Volgend artikel (Franse Week deel 2) verschijnt binnenkort op deze website (met meer recente foto’s)

Reacties