Kapelle: Info-avond voor ondernemers

Foto:

Maatschappelijk Verantwoord (Duurzaam) Ondernemen, info-avond in ‘de Vroone’, Kapelle

De jaarlijkse bijeenkomst voor bedrijven is dit jaar op maandag 10 februari in ‘de Vroone’ in Kapelle. Thema voor deze avond is: Duurzaam Ondernemen, ofwel ‘MVO loont’.  Het programma is mede samengesteld door de Stichting Switch.
Duurzaam Ondernemen, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), staat op dit moment volop in de belangstelling. Dat is ook niet zo gek, want uit onderzoek blijkt dat bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn, zich gemakkelijker aan de omgeving aanpassen en minder afhankelijk zijn van economische veranderingen. Ondernemers die hun bedrijfsvoering afstemmen op de samenleving en het milieu, zijn daardoor duidelijke koplopers in hun branche.
De avond start met een welkomswoord door wethouder J. Herselman. Daarna volgt een interactief programma, waar ieder zijn/haar praktische kennis over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in korte tijd kan vergroten. Want het zal niet alleen over milieu gaan, maar ook over energiebesparing, recycling, imago,  armoedebestrijding, duurzaam inkopen, eerlijke handel en uw profit.
Een viertal sprekers zullen in het tweede deel van de avond een korte presentatie geven over hun aanpak  van het Duurzaam Ondernemen (met praktijkvoorbeelden): DuBourgraaf, Improve, Sligro en de Bethode.
Tenslotte zal de ondertekening plaatsvinden van het Keurmerk Veilig Ondernemen met betrekking tot bedrijventerrein Smokkelhoek.
Thema-avond voor ondernemers: “Duurzaam Ondernemen”
Maandag 10 februari om 19.30 uur in ‘de Vroone’, Kapelle;
Informatie en aanmelding via: http://www.maakdeswitch.nl/agenda